Grønt design

Grønne vægge

forleden deltog jeg i et interview om grønne vægge, det kom der denne artikel ud af:

Global opvarmning, forureningsbekæmpelse, begrønning af byen, urban heat, biodiversitet, regnvandsafledning og urban farming / urban gardening er emner, der fylder meget i debatten om det moderne byliv.
Vertikale haver mod Urban Heat
Ifølge Peder Lund er der mange udfordringer, der skal tages fat i. En af de væsentlige faktorer er, at klimaet i byerne udfordres af ‘Urban Heat’ der er en betegnelse for det fænomen, at temperaturen dels er flere gradere højere i byerne end i de tilstødende landområder. Samtidigt svinger voldsomt gennem døgnets timer.
Årsagerne skal findes i at der i byerne er markant mindre arealer med vegetation og flere forseglede/lukkede overflader som asfalt og bygninger. Forurening kan også være med til at lægge en isolerende dyne henover byerne. De hårde overflader opsamler varmen fra solen og frigiver den kun langsomt.
De mange lukkede overflader giver også problemer når byerne rammes af skybrud. Vandet kan kun søge til kloakkerne, da de ikke er i stand til at aflede så meget vand på kort tid. Jord og planter kan opmagasinere store mængder regnvand og det frigives kun langsomt til luften eller omringliggende arealer.
En anden effekt er, at beboerne i byerne bliver stresset både fysisk og psykisk af de de højere temperaturer. Der er f.eks. målt en stigning af hospitalsindlæggelser og dødsfald i varme perioder. Planterne lider også under temperatursvingningerne der sagtens kan gå fra nattefrost til dagtemperaturer på 15-20 grader.
Grønt miljø er sundt miljø
Ved at begrønne byen med træer, grønne tage, parker, regnvandsbede og ikke mindst plantevægge kan man løse mange af problemerne. Undersøgelser viser, at temperaturen i parker og andre grønne områder er markant lavere. Desuden er der et højere iltindhold i luften og en stabil luftfugtighed til glæde for både dyr og mennesker.
Planter er eminente til at opsamle støv- og forureningspartikler fra f.eks. udstødning og kemikalier. I grønne områder er der op til 95% renere luft end på de tilstødende veje. Planterne omdanner som bekendt CO2 til værdifuld ilt, men det er mindre kendt at bakterier i jordens mikroklima er i stand til at nedbryde de forurenende stoffer i luften.
En anden vigtig faktor er, at planter er med til at reducere støj. Et stort ahorntræ kan sænke støjen med 12db, men mange planter er med til at minimere byens larm. Støj er kendt for at give hovedpine, stress, koncentrationsbesvær og søvnproblemer. Arbejdsmiljøinstituttet og Cowi har lavet en undersøgelse der viser, at ca. 8.500 danskere hvert år indlægges på sygehuse med forskellige symptomer på grund af trafikstøj. Cirka 500 dør som følge af trafikstøj og problemet koster det danske samfund op mod 5 milliarder kroner om året.
Der er også mange undersøgelser der dokumenterer terapeutisk værdi af at opholde sig i grønne omgivelser. I hele verden etableres der sanse- og terapihaver til glæde for børn, krigsveteraner, demente og psykisk- og fysisk syge. Grønt er ikke kun godt for øjet men for både krop og sjæl.
Undersøgelser har vist, at der også er en miljømæssig og økonomisk gevinst at hente ved at beklæde bygninger med grønne vægge. Den stillestående luft mellem planterne virker isolerende og er med til at køle bygningen om sommeren og holde den varm om vinteren.
At gøre byen meget grønnere er med andre ord en investering, der giver renter i form af bedre folkesundhed, lavere energiforbrug, øget biodiversitet og en højere livskvalitet for de mennesker der færdes i miljøet.
Begrønning af byens lodrette flader
De grønne omgivelser kan etableres på mange måder. En af de største udfordringer er at få plads til at skabe parker og grønne lommer. Kvadratmeterne i byen er dyre og der skal hele tiden afvejes om arealet skal bruges til træer, legepladser, parkeringspladser, bygninger eller noget helt andet.
Peder Lund fortæller at træ har brug for mindst lige så meget plads til rødderne som kronen fylder, når træet er udvokset. Det betyder at der skal graves nogle meget store plantehuller og det kan være svært at få plads til for kloakrør, sokler på bygninger, vejkasser og andre konstruktioner i byen. Så selv om byens arkitekter gerne vil plante smukke træer langs veje og på pladser så er det ofte slet ikke muligt at gennemføre.
Derimod er der masser af plads på de lodrette flader. Der er tusindvis og atter tusindvis af kvadratmeter, der kan beplantes med en meget bred variation af planter. Græsser, stedsegrønne, sommerblomster, urter, jordbær og små buske kan give nyt liv til byens vægge. Ved at sammensætte en varieret beplantning styrker man også biodiversiteten i byen.
Tidligere var det meget brugt at klatreplanter som rådhusvin og efeu, der selv kravler op af murene ved hjælp af hæfterødder. Det bruges ikke så meget mere da løsningen dels kræver en del vedligeholdelse i form af nedklipning ved vinduesåbninger og tagudhæng, dels efterlader mærker fra rødderne på murens overflader hvis man bestemmer sig til at fjerne planterne.
Til gengæld er der et enormt potentiale for plantevægge, der giver mulighed for at lave en kontrolleret beplantning der er tilpasset lysforhold og ønsker til udseende. I boligforeningens gårdhave er det måske aktuelt at lave en køkkenhave til beboerne på de nederste 2 meter og så i øvrigt stedsegrønne stauder og græsser på resten af facaden. Ved en virksomhed kan man designe en logovæg. Et stykke grimt, skadet murværk kan hurtigt trylles om til en vertikal have. I skolegårde og institutioner kan et plankeværk laves til skolehave eller læringsvæg. Mulighederne er uendelige hvis man tænker kreativt.
Vedligeholdelse af vertikale haver
Peder Lund har en række tips til dig, der ønsker at etablere en plantevæg:
> Glæd dig! Det er en stor fornøjelse at have planterne i bekvem nå-højde. Afgrøder som krydderurter og jordbær er spiseklare direkte fra planten.

> Lad være med at spare på jorden. Vækstmediet er planternes madpakke og jordens evne til at holde på fugten er afgørende for den vertikale haves trivsel.

> Få kvalificeret hjælp til valg af planter. Det handler ikke kun om lysforhold og vind. Mange planter indgår i en symbiose og understøtter hinandes vækst. Rette plante på rette sted!

> Du kan automatisere vanding af plantevæggen med drypvandingsslanger og en vandingscomputer. Du kan sagtens bruge opsamlet regnvand hvis du sætter et filter i, der fjerner urenheder og skidt der ellers vil tilstoppe slangerne.

> Ved store facadeprojekter skal du have fagfolk til at vurdere murværkets bære-evne og montere plantevæggen. Det er et et spørgsmål om sikkerhed og forsikring.

> Vær forberedt på at der skal fejes under plantevæggen hvis du har valgt planter, der drysser blomster eller blade.

> Vælg et plantevægssystem, der efterlader minimale spor hvis du vælger at flytte eller sløjfe den vertikale have.

-du kan også se artiklen på dette link, med billeder😀

Www.minigarden-Danmark.dk/vertikale-haver-gavner-byens-miljo

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *